Evoluce muže „ŽIVĚ”

Živá konference v přírodě

Inspirace k růstu na vyšší evoluční úroveň v tématech

SEX - MOC - PENÍZE - SMRT - ŽENY

18.6. - 21.6. 2020

Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí

10

mentorů a průvodců
z 6 zemí

9

přednášek a workshopů

150

chlapů, kteří žijí naplněný a pravdivý život

Kdo je tedy „ksakru“ muž?
Staré mužské vzory jsou pryč, ale nové tu ještě nejsou. Jediné, co muži cítí, je to, že
je zapotřebí je změnit, ale nevědí jak. Přijmout představy žen o tom, jaký by měl být
muž a jak by se měl chovat, také nikam nevedou. To, co je třeba, je mužské hnutí
(stejně jako bylo v 60. letech ženské hnutí). Je potřeba vytvořit nový mužský vzor,
který jde za hranice „machovství“, ale i za hranice přílišné změkčilosti. To je právě
pionýrská práce, kterou děláme v Čechách.
Mužské problémy se zdají být mezinárodní. A tak je teď ten správný čas
jít hledat „nového muže“.
Vydělávání a vlastnění spousty peněz nemůže život muže naplnit.
Samozřejmě, je fajn mít dost peněz, ale to,
co dokáže naplnit život, je práce na vyšší vizi a její vlastní žití a realizace. A jedinou
nevýhodou kapitalismu je, že za sebou nechává prázdno. Máš peníze a veškerý
komfort, můžeš žít v přepychu, ale uvnitř cítíš prázdnotu a samotu. Potřebuješ zaplnit
tento prázdný prostor zdravými a silnými mužskými tématy bez toho, abys
používal tyto síly destruktivně nebo je znevažoval.

PROŽIJ SKVĚLÝCH

68

hodin v prostoru přítomnosti, inspirace, pravdivosti, bratrství a vnitřní cesty

Spíkři, lektoři a mentoři, kteří Tě povedou

Zdenek Weber

Česká republika

Václav Němeček

Česká republika

David Kirš

Česká republika

David Lion

Česká republika, Rakousko

Další mentoři přítomní na akci

Karel Tůma

Česká republika

Petr Hadač

Česká republika

Jan Prokopec

Česká republika

Jan Rudzinskyj

Česká republika

Co je cílem Evoluce muže ŽIVĚ?

A co se můžu naučit?

 • rozvíjet v mužích sdílnost a štědrost, ocenění sebe a druhých mužů, budeš mít prostor k tomu, abys dokázal oceňovat druhé a zároveň, abys dokázal dát adekvátní zpětnou vazbu
 • zažívat více přítomnosti v těle a v emocích, naučit se více vnímat své tělo a energii, skrze kterou pak můžeš dávat pravdivou zpětnou vazbu sobě i druhým
 • v každém setkání s ostatními muži budeš mít příležitost vnímat svou pravdivou přítomnost, nejen tělesnou, ale i emocionální a současně i přítomnost na úrovni myšlení
 • vlastní zodpovědnost a příspěvek ke společnému poli, povedeme tě k tomu, abys každý okamžik bral jako příležitost k tvoření a vkládání své energie do celé skupiny.
 • povedeme tě jednoduše k tvojí síle a k tomu, aby jí vědomě užíval
 • na této akci můžeš také ocenit vše, co již znáš, vše, co přinášíš a současně si můžeš být vědomý toho, že jsi součástí mnohem většího a mocnějšího celku
 • budeš mít možnosti, jak podporovat bratry v tom, aby našli své dary - to je jednou z velkých služeb druhým a je to současně cesta, jak sebe rozvíjet a růst

Co Tě čeká na Evoluci muže živě?

 • inspirativní workshopy a přednášky špičkových mentorů z 6 zemí
 • společný ústřední rituál - zažehnutí pravdivého já
 • prostor na sdílení příběhů a reflexe svého života v kmenech mužských přátel
 • každodenní vedené meditace a fyzická, dechová a energetická cvičení
 • panelové diskuze s mentory a oslava
 • posílení Tvé mužské podstaty a síly

Proč Evoluce muže?

Jsme přesvědčeni, že být mužem je krásné, důležité a podstatné, že muž ve svém vývoji a životě potřebuje podporu, vedení a pravdivé podněty od dalších mužů. Moderní doba mužům nabízí mnoho rozptýlení a zábavy, poté už jenom prázdno a vyprahlo.

Evoluce muže je osobnostně a duchovně rozvojový on-line program + živý program vytvořený muži pro muže, který dává podněty, inspiraci, výzvy a úkoly, které vedou muže k úctě, respektu, celistvosti, pravdivosti, uzemnění, pravdivé vizi a sebepoznání.

ŽENY - milujeme, respektujeme, ctíme a pečujeme o lásku a společnou cestu partnerskou a rodičovskou. Vnímáme a respektujeme, že většinu času života trávíme se ženami a rodinami a dětmi a jsme za to rádi a vděčni. Zároveň děkujeme ženám za svobodný prostor, kde se můžeme sejít jenom muži a zalézt do pomyslné jeskyně a poté se vrátit k našim ženám a dětem a rodinám a zodpovědnosti. Moudřejší, zralejší a silnější, a tak z evoluce muže profitují všichni.

Bubnování

.. mezi workshopy ..

 • Rozproudí vás, uklidní a vystředí
 • Je jednoduché, zábavné a přínosné
 • Uvolňuje stres a napětí, snižuje krevní tlak
 • Navodí pocit pohody a uzemnění, propojuje pravou a levou hemisféru
 • Posílí energii celé skupiny, vzájemnou spolupráci a respekt
 • Je to hra - je to jako život
 • Je to kreativní, naplňující a relaxační činnost
 • Rytmus má v sobě každý, problém nastává, když ho mám sladit s ostatními :)

"Buben guru tým"

Marcel Jakubovie

asistent a bubeník, a vynikající muzikant

Filip Žitník

bubeník a překladatel

Jdete s námi do toho?

Vemte sebou jakýkoliv perkusní nástroj. 

A pokud doma nemáte? Nevadí, zkuste se kouknout kolem sebe a něco vyrobte a vemte sebou. Paličkami a rukama se dá mlátit do všeho možného, hrnec, kbelík, plastová láhev prázdná nebo naplněná, poklička, zkrátka zapojte fantazii a užijte si svoji kreativnost.

Bubnování mezi workshopy povede náš “Buben guru tým” ve složení Filip Žitník (bubeník a překladatel) a Marcel Jakubovie (asistent a bubeník, a vynikající muzikant).

Pár momentů z akce v roce 2016

Pár mých postřehů ze setkání: Krásné místo - krajina, prostor, horizonty, krávy. Kubasa s pečuje o chalupu láskou a pozorností, ne stylem vše za nejnižší cenu. Ta dlouhá cesta z chalupy do stanu byla důležitá, dobře, že jste ho postavili až na konci louky. Program byl nabitej, ale dalo se to zvládnout, nebylo to přes míru. Výborné bylo, že byli zahraniční učitelé - jiná zkušenost, jiná perspektiva. Rozdíl mezi Tebou, Václavem, Petrem a Paulem, Andrém a Davidem byl markantní a velmi setkání obohatil. Vlastně se mi líbila i ta zdlouhavost kvůli tlumočení - bylo víc času slova vstřebat, slyšeli jsme to dvakrát. Rituál byl krásnej a moc Vám ještě jednou děkuju za to, s jakou péčí jste jej připravili a jak jste ho zvládli i při tom počasí. Bylo skvělý, že byl dlouhej. Dlouhá doba se zavázanejma očima, bubnování, pochod slepých, běsi kolem nás... bylo důležité, že to trvalo dlouho, cesta nemůže být krátká, pokud se má dojít skutečně na vyšší level. Ta bouře vám vyšla perfektně! Rád bych napsal něco kritickýho, ale nic mne nenapadá. Co jsem se bavil s chlapama, tak byli obohacení a naplnění - víc nebo míň, každej po svým. Srdečně Tě zdravím!
David Mareš

Muži potřebují 
vyplnit svůj vnitřní prázdný prostor zdravými, silnými a skutečnými mužskými hodnotami, aniž by sebe nebo druhé znevažovali. 

Přednášky & workshopy

Stávat se otcem znamená žít a objevovat otcovství, je to prostor v nás, který obsahuje moudrost, znalost, našich předků, ale také možnosti budoucnosti otcovství. Skutečné otcovství se odehrává v přítomnosti v prostoru duchovního otcovství. To není náboženské otcovství, ale je to pravdivé, přítomné, nebeské a uzemněné otcovství, které žehná světu a je vždy zcela jedinečné. Zároveň je až archetypálně stejně přítomné a milující. Na workshopu a přednášce aktivujeme a poznáme skrze vedenou meditaci "duchovního otce v nás". Skrze dech uvolníme jeho sílu a kvality a dále se opřeme v rituálu o otcovskou linii a spojení se s těmi, na které ve své roli otcovství navazujeme a s těmi, kteří přijdou po nás. V přítomnosti otců uznáme a uctíme své vlastní otcovství a nastavíme základní stavební kameny své otcovské vize. Duchovní otec v nás zastupuje "nebe", naši předci a potomci zastupují uzemnění, tedy zem. Obojí potřebujeme integrovat, abychom stáli v zádech dalším generacím jako silné majáky přítomnosti, moudrosti, spirituality a požehnání. Vztahovat se ke světu jako uzemněný otec plný požehnání umožnuje přinášet dobro a užitek už tím, že jsme. Je krásné, přirozené, tvořivé a potentní být otcem.
Moderní muž a jeho partnerská pozice vedle ženy, společně s rolí v rodině prochází významnou změnou za posledních 20 let. Ženám se v jejich rozvoji ukazuje cesta k jejich zralejšímu a plnějšímu ženství a my muži jsme zváni k podobné cestě do hloubi naší duše, abychom otevřeli větší potenciál naší mužské síly a esence. Pro mnoho mužů je nelehké stát a žít mužskou polaritu ve vztahu se ženou. Díky společenským změnám, které umožňují ženám vztahy, manželství ukončovat snáze, než kdy předtím, jsme my muži mnohdy ještě stále na prahu významné změny naší integrity, která potřebuje spojení s přirozenou divokostí a spirituální vášnivostí. Tento workshop vás přivede blíže k jádru této síly, kterou pak můžete vnášet do vztahu se svou ženou. Získáte cestu, jak váš vztah se ženou obohacovat o ty části sebe, které možná dlouho hledáte a postrádáte.

Mnoho rozměrů moci

Gregor Steinmaurer
Prozkoumání mnoha tváří mužské moci, bezmoci a hlubšího významu odpovědnosti.

Moc!
Všichni ji známe. Možná ji hledáme a chceme. Možná se ji vyhýbáme, nemáme ji rádi a odmítáme. Všichni známe destruktivní formy moci - dominance, násilí, tvrdohlavost a tak dále. Také známe a prožíváme zdravé formy moci - rozhodnost, ochrana, provádění, vedení, vliv a tak dále.

A jako muži jsme v neustálém zkoumání moci - v sobě, v jiných, ve společnosti. Chceme mít vliv, přebírat zodpovědnost, ukazovat svou sílu světu a najít svou vnitřní sílu měnit svůj život a vytvářet smysl. A také se nacházíme v bezmoci, nechceme převzít odpovědnost, anebo se cítit bez volby a bezmocní v interakci s vnějším světem nebo v našem vnitřním světě.
A jako muži stojíme v dlouhém dědictví mužů snažících se vypořádat s mocí - tvořivým užitím moci a síly, ale i zneužíváním moci skrze nevědomost nebo sobectví.

V tomto workshopu budeme společně zkoumat mnoho různých rozměrů a tváří moci. Podíváme se na naše myšlenky a přesvědčení o tom, co je vlastně moc, a jak jsem se naučil vztahovat se k moci.
Podíváme se také na naši kolektivní mužskou historii a na naši společnou zkušenost s mocí a bezmoci. Budeme hledat zdravou formu moci - schopnost a sílu zodpovědně ovlivňovat a podpořit život, aby prosperoval a ocenit posvátnost všech forem našeho života.
Spolehni se na pomocné nástroje a zlepši svou schopnost vést skupinu mužů, aby se stala vysoce výkonným týmem.
Maniphesto je otevřená spolupracující komunita mužů, kteří chtějí udělat krok a převzít odpovědnost za sebe, svou komunitu a společnost.
Díky našim akcím jsme vyvinuli metodu pro vedení strukturovaných skupin mužů, která vychází ze skupinového koučování jako nástroje mentorů, aby se mohl zapojit celý mužský kruh tak, aby se navzájem otevřeli, inspirovali, vyzývali a podporovali. Během tohoto workshopu budete seznámeni s formátem a kulturou a ochutnáte, jak to funguje v praxi.

Silná vůle

Jozef Mihališin
Je schopnosť dôverovať sám sebe, odvážiť sa urobiť rozhodnutie, vykročiť za snom, k cieľu, vytrvať a prevziať zodpovednosť za výsledok a za svoj život. Začína sa prejavovať už u malých detí okolo 2-3 roku života. A na nás dospelých je sprevádzať ich pri zveľaďovaní vôle a podporiť ich pri zohľadnení vnútorných hraníc. Mnoho dospelých dnes nedokáže urobiť rozhodnutie, nasledovať svoj cieľ a máloktorý z nás vie prevziať zodpovednosť za výsledok a za svoj život. Pozývam Vás zažiť si silu svojej vôle cez múdrosť Tvojho tela, dozvieš sa ako na tom si so silou vôle naozaj, ako môžeš u seba a u detí vôľu zveľaďovať v hre s telom. časť workshopu je teoretická, časť je praktická.
Láska k hmotě je uváděna dosti často jako překážka na cestě pozvednutí ducha. Co když je ale naše láska k hmotě, láska k fyzickému, uzemněnému a velmi reálnému součástí naší cesty a skvělým tréninkem, jak muž posiluje svého ducha? Objevujme společně realitu, mentalitu i spiritualitu. Hledejme spojení více než rozdělení. Peníze nebo život? A co postavit most a volit obojí. Proč volit jednu stranu mince, když nám bůh dal dvě a pozval nás objevovat dobrodružství na hraně. Tam se dějí skutečné zázraky, tam poznáváme minci celou a dotýkáme se nekonečné hojnosti a prosperity všech úrovní. Je to vskutku dobrodružná cesta objevovat limity vlastní prosperity a pozvat lásku a odvahu, aby nám ukázala cestu. Pro mě je to nejvyšší cesta svobody v tomto lidském těle.
Když ztělesňujeme své poslání, podnikáme autentické kroky k tomu, co je v životě smysluplné. Už si nepředstavujeme svůj snový život, ale použijeme své tělo k tomu, aby se stal skutečností.

Ztělesňovat své poslání sebou obsahuje tři elementy:
- Být v přítomnosti
- Uvědomovat si co chceme z hloubky sebe samých
- Udělat to
V tomto workshopu prozkoumáme tyto tři kroky tak, abyste mohli odejít s porozuměním a chápáním vaší větší vize a praktických kroků k její realizaci.
Tato přednáška a workshop mají za cíl usnadnit nově hlubší pochopení naší přirozené maskulinní povahy a ctností. Projdeme kroky, které můžete podniknout, abyste se uzdravili a posílili sebe a svou psychiku, vytvořili hlubší základ, ze kterého můžete vstoupit do života s hlubší odpovědností, smyslem a pravdou.
Chlapci a muži jsou více než kdy jindy konfrontováni s hlubokými tématy a problémy. Ať už se jedná o nepřítomnost otce nebo vzoru, o přehnaně starostlivé nebo zahlcující matky a postup západního feminismu. Ve spojení s veřejným obviňováním a zahanbováním mužů - to často vede oploštění mužské energie a snižování role mužů, je k dispozici méně síly a méně vzorů, které řídí povahu naší mužské energie.
Jako společnost můžeme buďto potlačit mužskost, což povede vést k aktivním nebo pasivním stínům, nebo posílit mužskost ve prospěch všech mužů i žen. Muž, plně vtělen do své mužské podstaty a ve své plné síle, který vlastní a vede svou energii, tím koná velkou službu sobě a ale i pro ostatní.

Cena akce

Vstup na 1 den 2 420 Kč vč. DPH 21 %

Vstup na 2 dny 4 235 Kč vč. DPH 21 %

Vstup na celou akci 5 445 Kč vč. DPH 21 %

Cena nezahrnuje stravu a ubytování.

Program bude probíhat s překladem do českého jazyka (u zahraničních spíkrů) a pro zahraniční účastníky do anglického jazyka (u českých spíkrů).

Očekáváme účast 100 mužů z různých koutů světa, ale především z Čech a Slovenska.

Ubytování a strava

Skvělé seminární místo s výbornou kuchyní a citlivě rekostruovaným statkem, který si zachoval génius loci desítek let.

Možnosti ubytování (3 noci)

 • ubytování v pokojích na posteli 350 Kč / os / noc + 1x50Kč za povlečení
 • ubytování na matraci ve vlastním spacáku 280Kč / os / noc
 • ubytování ve vlastním stanu 200 Kč / os / noc

Strava (4 celé dny bez večeře v neděli)

 • výborná vegetariánská nebo veganská strava - plná penze (snídaně, oběd, večeře) + čaj nebo voda s citrónem po celý den 350 Kč (14 EUR) / os / den

S sebou

 • buben nebo malý hudební nástroj
 • zápisník a něco na psaní
 • pláštěnku
 • volné oblečení
 • plavky (možnost koupání v místě)
 • boty do přírody
 • šátek přes oči (abys opravdu nic neviděl)
 • sedátko/židličku/karimatku/polštářek na sezení
 • hygienické potřeby
 • spacák, stan - dle toho jak budeš spát

Začátek

čtvrtek 18.6

příjezd 16:00-18:00

Konec

neděle 21.6.

15:00

Místo konání - Kubasova chalupa

Přihláška a cena

VSTUP NA 1 DEN

2 000 Kč + DPH 21%

VSTUP NA 2 DNY

3 500 Kč + DPH 21%

VSTUP NA CELOU AKCI

4 500 Kč + DPH 21%

Přihláška

Počet volných míst: 0